پشتیبانی

■ ■ ■
درباره پیدا نکردید فهرست موضوعی همه کتابها خانه
  سایت کتابت خرید اینترنتی کتابهای شیلات و علوم دریایی
پشتیبانی   کتابهای رایگان شیلات و آبزیان کتابهای چاپ  جدید شیلات و آبزیان خرید بسته ای کتاب طبقه بندی موضوعی کتابها
  طبقه‌بندی موضوعی : آکواریوم کد محصول: F133  

Guppy Color Strains
 
► Title→ Guppy Color Strains
► Author [s]→ Philip Shaddock
► Publisher &
Year:
Guppy Designer / 2012
► Pages:
تعداد صفحات
240
► ISBN→ 978-0-9865700-0-1
► Description: Contents:
Preface 1 13 Moscows 17 The Moscow in the Rest of the World■ 18 Moscow Color and Genetics . 19 Breeding the Moscow . 21 Blue Moscow■ 23 Albino Blue Moscow. 24 Blond Blue Moscow. 24 Asian Blau Blue Moscow . 25 Golden Blue Moscow. 26 Green Moscow ■ 27 Purple Moscow ■ 27 Full Red Moscow■ 28 Half-Black Red Moscow. 29 Albino Full Red Moscow . 30 Golden Red Moscow. 31 Midnight Black Moscow ■. 31 Albino Midnight Black . 33 Golden Midnight Black. 34 Half Black Moscow■ 34 Stoerzbach Moscow. 36 Pink White Moscow . 37 vii vi | Table of Contents 2 3 Full Gold Moscow■ 38 Blue Grass Moscow . 39 Leopard (Grass) Moscow . 40 Carnation Moscow. 41 Moscow Fire Tail ■ 43 WREA Full Pearl Moscow. 43 Metal Heads 45 Cobra Metal Heads■ 47 Yellow Cobra Metal Head . 47 Red Cobra Metal Head Roundtail■ 47 Black Cobra Metal Head . 48 Red Metal Head Mosaic ■ 49 Lace Metal Heads■ 50 Red Lace Metal Head. 50 Orange Metal Head Fantail. 50 Yellow Lace Metal Head Fantail ■ 51 Yellow Metal Head Doublesword■ 51 Yellow Lace Metal Head Speartail... 52 Snakeskins 53 Common Names. 54 Snakeskin Guppy History. 54 The Pattern■ 58 Snakeskin Variations. 59 The Lace Snakeskin Genetics . 64 Zebrinus or Bar Genetics. 64 Yellow Cobra Snakeskin Roundtail . 67 Albino Yellow Cobra Snakeskin. 68 Guppy Color Strains | vii vi 4 5 Blond Snakeskin Speartail. 69 Black Snakeskin■ 69 Speartail Snakeskin Saddleback . 70 Yellow Cobra Snakeskin . 70 Cobra Snakeskin Doublesword. 71 Lace Snakeskin Upper Sword. 72 Green Lace Snakeskin. 73 Yellow Mosaic Snakeskin. 74 Purple Snakeskin■ 74 Blue Half-Moon Snakeskin. 75 Red Lace Snakeskin. 75 Glass Belly Red Lace Snakeskin Swallow... 77 Ribbon Red Roundtail. 77 Red Snakeskin Roundtail. 78 Full Gold Snakeskin. 78 Magentas 81 Long Fin Silverado■ 83 Short Fin Silverado■ 83 Blue Silverado■ 84 Full Gold Magenta Moscow. 85 Blond Magenta Moscow. 86 Albino Full Red Magenta (Pink). 87 Albino Metallic Magenta Ribbon■ 87 Flamenco Dancer■ 88 Peacock■ 89 Magenta Metal Lace Cobra. 90 Medusas and Galaxies 91 Medusa■ 93 ix viii | Table of Contents 6 7 Medusa Roundtail. 94 Platinum Medusa. 95 European Spadetail Medusa. 96 Blue Galaxy■ 97 Red Galaxy Fantail. 98 White Galaxy■ 98 European Magenta Galaxy . 99 Yellow Grass Galaxy. 100 Blue Grass Galaxy. 100 Santa Maria ■ 101 Albino Red Santa Maria. 103 Grass 105 Blue Grass ■ 107 Red Grass ■ 109 Albino Red Grass . 109 Albino Full Red Grass. 110 Yellow Grass ■ 110 Purple Grass■ 111 Silver Grass ■ 111 Full Golds and Full Platinums 113 The White Saddle Gene. 115 Platinum Versus Gold Metal . 115 White Full Gold Leucophore . 118 Gray Full Platinum. 118 Full Platinum Redtail . 119 Albino Blue Platinum . 120 Albino Full Gold Blau. 121 Guppy Color Strains | viii ix 8 Schimmelpfennig Platinums 123 Schimmelpfennig Platinum Sword ■ 125 Double Yellow ■ 128 El Dorado■ 129 Albino El Dorado . 130 Red Fin Metal Speartail. 132 Blond Platinum Speartail. 132 Platinum Red Mosaic. 134 9 Pink Whites 137 Snow White■ 138 Green Platinum Pink White. 139 Albino Japanese Pink White Swallow.. 140 10 Pinks and Pingus 141 Pingu■ 141 Pingu Panda■ 143 Platinum Pingu . 144 Panda Moscow (Pink Moscow). 145 Glass Belly Panda. 146 Blond Glass Belly Panda . 147 11 Blue Metal Guppies 149 Blue Diamond (Luster). 149 Full Metal Ivory Blue Mosaic Full Moon... 150 Lazuli■ 150 Lace Snake Lazuli. 153 Turquoise ■ 153 Japan Blue (Aquamarine). 155 Albino Japan Blue. 157 x xi | Table of Contents 12 Wild Japan Blue. 157 Blue Metal Doublesword. 158 Stoerzbach 159 Stoerzbach Metal Swordtail. 159 Pied Blue Guppy ■ 163 13 Micariffs 165 Orange Micariff. 168 14 Red Guppies 169 Red Pigments■ 171 Full Red■ 173 Blond Half-Black Full Red. 176 Albino Full Red■ 177 Albino Full Red Swallow. 178 Marlboro Guppy ■ 178 Albino Glass Belly Red Speartail . 179 Mosaic Red Fantail . 180 Blond Big Dorsal Red Tail. 181 Coral Red Doublesword. 181 Platinum Firetail Full Moon . 182 15 Half-Black or Tuxedo 185 Evidence For The Two Gene Theory■ 187 Area of Coverage■ 187 Half-Black Dominance . 189 Breeding Half-Blacks. 190 Half-Black Yellow . 191 Half-Black Red ■ 193 Guppy Color StrainsGlass Belly Half-Black Red. 194 Half-Black Purple . 195 Half-Black Pastel ■ 197 Blond Half-Black Pastel (White and Yellow Pastel). 199 Half-Black White ■ 200 RREA Yellow Tuxedo. 201 Half-Black Green . 202 Black Half-Black ■ 203 Dragon Head or Leopard. 204 16 Solid Color 207 American Blue Delta. 207 American Green Delta. 208 American Purple Delta. 211 American Bronze (Golden). 212 17 Colorless Strains 213 Albino Blau■ 213 Super White■ 214 Ruby Eye Super White (WREA Super White).. 216 See-thru■ 216 Blond See-thru. 218 18 Variegated, Wild and Endler 221 Rio Leao Feral Guppies. 221 Erfurt Wild Guppy. 222 Lampang Wild Guppy. 223 Istanbul ■ 223 Vienna Emerald Green Swordtail. 224 Single Sword Vienna Emerald Green... 226 | xi x xii | Table of Contents A B Old Fashioned ■ 227 Top Yellow Sword 2004 Endler. 228 Tangerine Guppy ■ 230 White Tangerine. 231 Balloon Guppy ■ 231 Appendix: Gene Symbols 235 Sex-Linked Notation . 236 Appendix: Gene Table
 
 
 
  دانلود کمک به توسعه سایت فیش بیس
رایگان!
 
 
کتابهای ماهیگیری ورزشی
 
دانلود advances in marine biology
 
کتاب در مورد جلبک
 
بسته کتابهایی در مورد رودخانه
 
■ پیشنهادات بیشتر↓
Fundamentals of Ornamental Fish Healt Encyclopedia of Aquarium and Pond Fish The Perfect Aquarium: The Complete Guide to Setting Up and Maintaining an Aquarium Freshwater Aquariums For Dummies
Fundamentals of Ornamental Fish Healt
↓ قیمت: 3 هزار تومان
Encyclopedia of Aquarium and Pond Fish
↓ قیمت: 5 هزار تومان
The Perfect Aquarium

↓ قیمت: 3 هزار تومان
Freshwater Aquariums
for Dummies, 2020

↓ قیمت دو جلد: 6 هزار تومان
اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب
 
سری کتابهای فیزیولوژِی ماهی
 
دانلود کتابهای ژنتیک آبزیان
 
کتاب های تخصصی آبزی پروری، شیلات، پرورش ماهی، پرورش جلبک
 
کتابهای بهداشت و بیماریهای آبزیان
 
طراحی لوگو, طراحی گرافیک, طراحی پوستر, طراحی جلد کتاب, طراحی پوستر سمینار
 
■ پیشنهادات بیشتر↓
اینستاگرام   fishbase.ir با حمایت:

صفحه اصلی | همه کتابها| طبقه‌بندی موضوعی| درباره ما| دنبال کتاب می‌گردید؟

کلیه حقوق این وبسایت، برای ketabet.ir محفوظ است. این سایت جزو گروه سایت‌های فیش‌بیس دات آی.آر. (بانک اطلاعاتی ماهیان ایران) است.