پشتیبانی

■ ■ ■
درباره پیدا نکردید فهرست موضوعی همه کتابها خانه
  سایت کتابت خرید اینترنتی کتابهای شیلات و علوم دریایی
پشتیبانی  
کتابهای رایگان شیلات و آبزیان کتابهای چاپ  جدید شیلات و آبزیان خرید بسته ای کتاب طبقه بندی موضوعی کتابها
  طبقه‌بندی موضوعی : ماهی‌شناسی و فیزیولوژی کد محصول: 1011  

Hermaphroditism and Mating Systems in Fish
 
 
◄ تصویر مولفین:
 
  Tetsuo Kuwamura, Kota Sawada
تتسو کووامورا کوتا ساوادا
 Yoichi Sakai Tomoki Sunobe
یوئیچی ساکایی توموکی سانوبه

Tomoki Sunobe

تاتسو کادوتا
 
► Title→
نام کتاب
Hermaphroditism and Mating Systems in Fish
► Author [s]→
نویسنده
Tetsuo Kuwamura,
Kota Sawada,
Tomoki Sunobe,
Yoichi Sakai,
Tatsuru Kadota
► Publisher &
Year:
ناشر / سال نشر
Springer / 2023
► Pages:
تعداد صفحات
256
► ISBN→ 9811960941, 9789811960949
► Sample pages:
نمونه صفحات، برای
بزرگنمایی، کلیک کنید:
نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب
نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب نمونه صفحه کتاب
► Description:
شرح

■ درباره این کتاب:

This book provides a comprehensive review of hermaphroditism in fishes. It focuses on the behavioral ecology of functional hermaphroditism in fishes and discusses its evolution.

Approximately 99% of all vertebrate species consist of separate-sex individuals (gonochorists), i.e., pure males and pure females. The other 1% of vertebrate species are hermaphroditic, and almost all of them are fishes. Among hermaphroditic fishes, four major types of hermaphroditism are known: simultaneous (or synchronous) hermaphroditism, protandry (male-to-female sex change), protogyny (female-to-male sex change), and bidirectional sex change (or reversed sex change in protogynous species).


The book examines the occurrence of hermaphroditism in relation to phylogeny and mating systems. It also reviews the hypotheses for the evolution of hermaphroditism, and the size-advantage model, which is the main theory for the evolution of sex change, tested in relation to the mating system. The appendix in the last chapter provides an annotated list of hermaphroditic fish species (ca. 500 spp.)..

■ در این کتاب چه می‌خوانیم:

Chapter 1: Evolution of Hermaphroditism in Fishes: Phylogeny and Theory 1.1 Types and Frequencies of Hermaphroditism in Fishes 1.2 Phylogeny of Hermaphroditic Fishes and Their Habitat 1.3 Theories for the Evolution of Hermaphroditism 1.4 Mating System and Social Control of Sex Change 1.5 Physiological Mechanisms of Sex Change 1.6 Conclusions References Chapter 2: Simultaneous Hermaphroditism in Fishes 2.1 What Is Simultaneous Hermaphroditism? 2.2 Evolutionary Theory for Simultaneous Hermaphroditism 2.3 Deep-Sea Aulopiforms 2.4 Self-Fertilization and Androdioecy in Killifishes 2.5 Hermaphroditism and Egg Trading in Serranids 2.6 Other Taxa 2.7 Future Research Directions 2.8 Conclusions References Chapter 3: Protandry in Fishes 3.1 Evolution of Protandry and Types of Sexual Patterns 3.2 Anemonefish (Amphiprion; Pomacentridae) 3.2.1 Mating System and Proximate Cause of Sex Change 3.2.2 Why Monogamy? 3.2.3 Non-size Assortative Monogamy and Evolution of Protandry 3.2.4 Mating System and Sexual Pattern in High-Density Populations 3.3 Flatheads (Platycephalidae) 3.4 Seabreams (Sparidae) 3.5 Plasticity of Sexual Patterns in the Protandrous Fishes 3.6 Conclusions References Chapter 4: Protogyny in Fishes 4.1 History of the Study of Protogynous Sex Change in Fish Biology 4.2 Mating Systems of Protogynous Fishes 4.2.1 Harem Polygyny 4.2.1.1 Cohabiting Female-Type Harem 4.2.1.2 Territorial Female-Type Harem 4.2.1.3 Aggregating Female-Type Harem 4.2.2 Male Territory-Visiting Polygamy 4.2.3 Monogamy 4.2.4 Spawning Aggregation 4.3 Monandry and Diandry 4.4 Adaptive Significance of Protogyny Explained by the Size-Advantage Model 4.5 Social Control of Sex Change: Broad Occurrence of Takeover Sex Change 4.6 Alternative Examples of Protogynous Sex Change 4.6.1 Bachelor Sex Change 4.6.2 Harem-Fission Sex Change 4.6.3 Females´ Tactics for Faster Acquisition of Sex Change Opportunity 4.7 Individual-Level Process of Takeover Sex Change After Male Loss 4.8 Future Research Directions 4.9 Conclusions References Chapter 5: Bidirectional Sex Change in Fishes 5.1 New Prospects Opened by the Discovery of Bidirectional Sex Change 5.2 Distribution of Bidirectional Sex Change Among Teleost Fishes 5.3 Bidirectional Sex Change Recorded in Aquaria 5.4 Bidirectional Sex Change in Monogamous Fish 5.5 Reversed Sex Change in Haremic Fish 5.5.1 Social Conditions and Adaptive Significance of Bidirectional Sex Change in Haremic Fish 5.5.2 Low-Density Hypothesis for Reversed Sex Change 5.6 Bidirectional Sex Change in Male-Territory-Visiting (MTV) Polygamy 5.7 Future Research Directions 5.8 Conclusions References Chapter 6: Database of Hermaphroditic Fish Species and References

◄ مطالعه این کتاب برای کلیه علاقمندان ماهی شناسی و فیزیولوژی برای نوشتن مقاله و تحقیق و ...  کاربرد دارد.


 
تماس با ادمین در اینستاگرام
تماس با ادمین در اینستاگرام
 جهت دریافت کتاب، کد محصول یا لینک این صفحه را با تلگرام یا اینستاگرام به ادمین بدهید:
قیمت هر کتاب این سایت، فقط:
9 هزار تومان

این مبلغ، صرف توسعه سایت علمی  fishbase.ir می‌شود
 

توجه: لینک دانلود به مدت 12 ساعت معتبر است.
بعد از اتمام دانلود موفق، لینک خود به خود ودر همان لحظه منقضی می‌شود.
اگر در مراحل دانلود مشکلی داشتید، با پشتیبان (تلگرام یا چتِ سایت) صحبت کنید.


■ پیشنهادات مرتبط ↓
Fishes of Afghanistan Fish Behavior VOLUMES 1 & 2 Gudgeon The Anglers Favourite Tiddler Silver Bream Britains Most Neglected Freshwater Fish
Fishes of Afghanistan

↓ دریافت کتاب
Fish Behavior
Volumes 1 & 2
↓ دریافت کتاب
Gudgeon The Anglers Favourite Tiddler
↓ دریافت کتاب
Silver Bream: Britains Most Neglected Freshwater Fish
↓ دریافت کتاب
اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب
 
انجام تحقیق دانشگاه و مدرسه. دبیرستان، دبستان متوسطه
 
سری کتابهای فیزیولوژِی ماهی
 
بسته کتابهایی در مورد رودخانه
 
اینستاگرام کانال تلگرام fishbase.ir با حمایت:

صفحه اصلی | همه کتابها| طبقه‌بندی موضوعی| درباره ما| دنبال کتاب می‌گردید؟

کلیه حقوق این وبسایت، برای ketabet.ir محفوظ است. این سایت جزو گروه سایت‌های فیش‌بیس دات آی.آر. (بانک اطلاعاتی ماهیان ایران) است.