پشتیبانی

■ ■ ■
درباره پیدا نکردید فهرست موضوعی همه کتابها خانه
  سایت کتابت خرید اینترنتی کتابهای شیلات و علوم دریایی
پشتیبانی   کتابهای رایگان شیلات و آبزیان کتابهای چاپ  جدید شیلات و آبزیان خرید بسته ای کتاب طبقه بندی موضوعی کتابها
  طبقه‌بندی موضوعی : آکواریوم کد محصول: ۲۹۶۳  

Freshwater Aquariums For Dummies
 
Saltwater Aquariums For Dummies
 
► Titles→
Book 1:
Freshwater Aquariums For Dummies
  Book 2:
Saltwater Aquariums For Dummies
► Author [s]→ Book 1: Madelaine Francis Heleine
Book 2: Gregory Skomal
► Publisher &
Year:
John Wiley & Sons, Inc. / 2020
► Pages:
تعداد صفحات
Book 1: 441 Pages
Book 2: 363 Pages
► ISBN→ Book 1: 978-1-119-60139-5 / 978-1-119-60140-1 (ebk); ISBN 978-1-119-60137-1 (ebk)
Book 2: 978-1-119-61268-1; ISBN 978-1-119-61275-9 (ebk); ISBN 978-1-119-61276-6 (ebk)
► Description:

■ Book 1:
Covers the latest aquarium gadgets Design a dazzling underwater environment with this bestselling guide! Setting up your first freshwater aquarium can be a daunting task. This friendly guide answers all your questions, from setting up your tank and selecting fish to the water, chemicals, plants, and much more
Design a dazzling underwater environment with this bestselling guide!

Setting up your first freshwater aquarium can be a daunting task. This friendly guide answers all your questions, from setting up your tank and selecting fish to the water, chemicals, plants, and much more. There's also expanded guidance on combining different species of fish, maintaining a tank, cleaning gravel, and dealing with common problems such as algae.

Discover how to
* Choose the right aquarium
* Select the best fish
* Get good deals on equipment
* Maintain a clean, healthy environment
* Handle tank pitfalls
* Breed your fish
Book 2:
Demystifies aquarium setup and maintenance Combine and care for a wide variety of marine fish and invertebrates Dive into the colorful world of saltwater fish! This fun, friendly guide gives you easy step-by-step instructions for choosing and caring for these amazing animals.
Dive into the colorful world of saltwater fish! This fun, friendly guide gives you easy step-by-step instructions for choosing and caring for these amazing animals. You get the latest on feeding, tank upkeep, filtering systems, maintaining live rock, and preventing algae build-up, as well as what not to include in your aquarium.

Discover how to

  • Choose the best fish and equipment
  • Get your tank up and running
  • Maintain proper water conditions
  • Keep your fish happy and healthy
  • Avoid tank pitfalls
  • Keep a brackish aquarium
 
 
 
   
قیمت دو جلد: 6000 تومان
 
توجه: لینک دانلود به مدت 12 ساعت معتبر است.
■ در صورت مشکل حین دانلود، با پشتیبانی آنلاین در خدمت شما هستیم :)
 
 
طراحی لوگو, طراحی گرافیک, طراحی پوستر, طراحی جلد کتاب, طراحی پوستر سمینار
 
■ پیشنهادات بیشتر↓
The Perfect Aquarium: The Complete Guide to Setting Up and Maintaining an Aquarium Encyclopedia of Aquarium and Pond Fish Diseases in Marine Aquarium Fish Fundamentals of Ornamental Fish Healt
The Perfect Aquarium

↓ قیمت: 3 هزار تومان
Encyclopedia of Aquarium and Pond Fish
↓ قیمت: 5 هزار تومان
Diseases in Marine Aquarium Fish

↓ قیمت: 3 هزار تومان
Fundamentals of Ornamental Fish Healt
↓ قیمت: 3 هزار تومان
اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب
 
کتابهای ماهیگیری ورزشی
 
دانلود advances in marine biology
 
کتاب در مورد جلبک
 
سری کتابهای فیزیولوژِی ماهی
 
دانلود کتابهای ژنتیک آبزیان
 
سری کتاب های  biology and ecology of marine life
 
کتابهای بهداشت و بیماریهای آبزیان
 
طراحی لوگو, طراحی گرافیک, طراحی پوستر, طراحی جلد کتاب, طراحی پوستر سمینار
 
 
fishbase.ir با حمایت:

صفحه اصلی | همه کتابها| طبقه‌بندی موضوعی| درباره ما| دنبال کتاب می‌گردید؟

کلیه حقوق این وبسایت، برای ketabet.ir محفوظ است. این سایت جزو گروه سایت‌های فیش‌بیس دات آی.آر. (بانک اطلاعاتی ماهیان ایران) است.