پشتیبانی

■ ■ ■
درباره پیدا نکردید فهرست موضوعی همه کتابها خانه
  سایت کتابت خرید اینترنتی کتابهای شیلات و علوم دریایی
پشتیبانی  
کتابهای رایگان شیلات و آبزیان کتابهای چاپ  جدید شیلات و آبزیان خرید بسته ای کتاب طبقه بندی موضوعی کتابها
  طبقه‌بندی موضوعی : صید و صیادی
کد محصول: F173  

Coastal Fishery Projects: construction, maintenance and development
 
   
   
 
► Title→ Coastal Fishery Projects: construction, maintenance and development
► Author [s]→ -
► Publisher &
Year:
CRC Press / 1994
► Pages:
تعداد صفحات
483
► ISBN→ 9781315139647, 1315139642, 9781351459983, 1351459988
► Description:

 

PART 1: GENERAL RULES CHAPTER 1: GENERAL RULES 1.1. Objective of the Manual 1.2. Relationship with the Local Environment 1.3 Framework Prescribed in the Manual 1.4 Relationship with Other Development Projects in the Region PART 2: DESIGN CONDITIONS CHAPTER 1: DESIGN WATER LEVEL 1.1. General 1.2. Calculation of Tide Levels CHAPTER 2: WAVES 2.1. Computing Deep Water Waves 2.1.1. General 2.1.2. Basic characteristics of waves 2.1.3. Method of determining various characteristics of the deep-water wave in the design2.1.4. Determination of the various characteristics of the design deep-water wave 2.1.5. Computing unrefracted deep-water wave height 2.2. Computation of Design Wave 2.2.1. General 2.2.2. Computation of a wave from its generating area 2.2.3. Calculation of characteristics of swell 2.3. Transformation of the Wave 2.3.1. General 2.3.2. Shallow water transformation 2.3.3. Refraction of waves 2.3.4. Diffraction of waves 2.3.5. Reflection of waves 2.3.6. Breaking wave height 2.4. Wave Force 2.4.1 General2.4.2. Effect of wave pressure on a vertical wall 2.4.3. Stability of rubble structures or rubble breakwaters CHAPTER 3: COASTAL CURRENTS 3.1. General 3.2. Design Current Velocity CHAPTER 4: LITTORAL DRIFT 4.1. Characteristics of Littoral Drift 4.1.1. General 4.1.2. Types of littoral drift 4.2. Quantum of Littoral Drift 4.2.1. Water depth limits for littoral drift and changes in the longshore bar 4.2.2. Prevailing direction of littoral drift 4.2.3. Quantum of littoral drift 4.3. Sand Movement CHAPTER 5: SOIL CONDITIONS 5.1. General 5.2. Sub-soil Investigations 5.3. Physical Characteristics of the Soil5.3.1. General 5.3.2. Important physical characteristics of soil 5.3.3. Classification of soils 5.4. Mechanical Properties of Soil 5.4.1. General 5.4.2. Shear strength of soil 5.4.3 Cohesive strength of clayey soil 5.5. Soil Pressure 5.5.1. General 5.5.2. Soil pressure of sandy soil 5.5.3. Pressure due to clayey soil 5.6. Residual Water Pressure PART 3: GENERAL INFORMATION CHAPTER 1: GENERAL INFORMATION 1.1. Objective 1.2. Weight (Per Unit Volume) of Material CHAPTER 2: CONCRETE 2.1. Quality of Concrete 2.2. Cover 2.3. Stirrups 2.4. Permissible Intensity of Stress2.5. Conditions for Design Mix CHAPTER 3: STEEL 3.1. Quality of Steel 3.2. Steel Constants Used in Design Conditions 3.3. Permissible Stresses 3.4. Rate of Corrosion 3.5. Joints CHAPTER 4: OTHER MATERIALS 4.1. Quality of Material PART 4: DISCUSSION ON DIFFERENT COMPONENTS CHAPTER 1: FISH CAGES FOR CULTURE 1.1. General 1.2. Design of Structures 1.3. Design External Load 1.4. Impact at Time of Submersion 1.5. Hydrodynamic Force 1.6. Strength of Members 1.7. Stability of Fish Cages 1.8. Floating Fish Cage 1.8.1. Objective and structure

 


  دانلود  رایگان کمک به توسعه سایت فیش بیس
رایگان!
 
 
■ پیشنهادات بیشتر↓
Biology and Ecology of Pike Biology and Physiology of Freshwater Neotropical Fish Biology of Parrotfishes Fishes of the Maldives, Indian Ocean
Biology and Ecology of Pike

↓ قیمت: 4 هزار تومان
Biology and Physiology of Freshwater Neotropical Fish
↓ قیمت: 5 هزار تومان
Biology of Parrotfishes

↓ قیمت: 4 هزار تومان
Fishes of the Maldives, Indian Ocean
↓ قیمت: 4 هزار تومان
اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب اطلاعات کامل و خرید آنلاین کتاب
 
طراحی مقاله پوستری, تبدیل مقاله به پوستر
 
دانلود کتابهای ژنتیک آبزیان
 
کتاب های تخصصی آبزی پروری، شیلات، پرورش ماهی، پرورش جلبک
 
سری کتابهای فیزیولوژِی ماهی
 
طراحی لوگو, طراحی گرافیک, طراحی پوستر, طراحی جلد کتاب, طراحی پوستر سمینار
 
■ پیشنهادات بیشتر↓
اینستاگرام   fishbase.ir با حمایت:

صفحه اصلی | همه کتابها| طبقه‌بندی موضوعی| درباره ما| دنبال کتاب می‌گردید؟

کلیه حقوق این وبسایت، برای ketabet.ir محفوظ است. این سایت جزو گروه سایت‌های فیش‌بیس دات آی.آر. (بانک اطلاعاتی ماهیان ایران) است.